اولین کنفرانس دروپال ایران

سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۴ - اصفهان

سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۴


40 نفر از جامعه دروپال
4 نفر کاندیدای داوری
9 مقاله و کارگاه آموزشی
ورود به سایت همایش
منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستیم.
2016@drupalcon.ir